American Megatrends Inc - IPMI Overview

American Megatrends Inc - IPMI Overview
3 mesi 5 Visualizzazioni
Categoria:
Descrizione:
Deze video laat alle functies zien die beschikbaar zijn. Er wordt alleen door de webomgeving geklikt en geen extra uitleg gegeven van de beschikbare instellingen.
Voor het maken van deze video is gebruik temaakt van een Asrock C2750D4I.